Historiske skrifter

8. april 1937 ble det bestemt på Vellets styremøte at det skulle lages et Jubileumsskrift til Vellets 25-års jubileum i 1939. Gerh. Thronsen tok på seg ansvaret, og begynte innsamling av materiale samme høst.

På grunn av sykdom ble han sterkt forsinket våren og sommeren 1938, så han ba om hjelp fra flere. Det ble dannet en redaksjonskomité bestående av ham selv, samt J. Ørnulf Bugge og L. Holst. Disse tre fullførte Jubileumsskriftet, med både Malurtaasens historie før Vellet ble dannet og Vellets arbeid gjennom 25 år.

Senere har Vellets styre stått for et Jubileumsskrift hvert 25 år, med en bokutgivelse til 100-årsjubileet. Denne boken ble delt ut gratis til alle medlemmer i jubileumsåret 2014, og nye medlemmert får boken så langt opplaget rekker. Andre kan kjøpe boken hos Stabekk Bok og Papirhandel, eller via vår kasserer.

 
 
25.jpg

Malurtaasen Vel 25 år

Her kan du lese jubileumsskriftet fra 1939

LES
 
50.png

Malurtaasen Vel 50 år

Her kan du lese jubileumsskriftet fra 1964

LES
 
75.png

Malurtaasen Vel 75 år

Her kan du lese jubileumsskriftet fra 1989

LES